STRATEGY FORGE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 9542821399 Numer KRS: 0000871039 Właściwy Sąd: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał zakładowy: 126 500,00 ZŁ opłacony w całości

STRATEGY FORGE S.A.

Adres:

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

Adres korespondencyjny

STRATEGY FORGE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: ul. Ceglana 4

40-514 Katowice

Ogłoszenia

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w STRATEGY FORGE S.A.

Planuje się połączenie spółek JUJUBEE S.A. oraz STRATEGY FORGE S.A. Formalnie po zakończeniu rozpoczętej obecnie procedury, STRATEGY FORGE S.A. zostanie przejęta przez JUJUBEE S.A. Zapewniamy, że proces połączenia nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów.

Poniżej publikujemy i udostępniamy Plan Połączenia spółek JUJUBEE S.A. i STRATEGY FORGE S.A.

Zarząd STRATEGY FORGE S.A.

Plan połączenia JUJUBEE S.A. i STRATEGY FORGE S.A. wraz z załącznikami do pobrania

 


 

Zarząd Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000871039) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 5 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 października 2021 r.:

2021.09.07_ogłoszenie_ZWZ_Zarząd_Strategy_Forge.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Strategy Forge S.A. na dzień 9 grudnia 2021.

2021.11.08_ogloszenie_NWZ_Zarzad_Strategy_Forge.pdfFormularz kontaktowy

 
       ______  ____   _____ 
   /\   | ____| |___ \  / ____|
  / \  | |__   __) | | |   
  / /\ \  | __|  |__ < | |   
 / ____ \ | |    ___) | | |____ 
 /_/  \_\ |_|   |____/  \_____|
                   
                   

Lokalizacja