STRATEGY FORGE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 9542821399 Numer KRS: 0000871039 Właściwy Sąd: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał zakładowy: 117 000,00 ZŁ opłacony w całości

STRATEGY FORGE S.A.

Adres:

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

Adres korespondencyjny

STRATEGY FORGE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: ul. Ceglana 4

40-514 Katowice

Ogłoszenia

Zarząd Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000871039) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 5 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 października 2021 r.:

2021.09.07_ogłoszenie_ZWZ_Zarząd_Strategy_Forge.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Strategy Forge S.A. na dzień 9 grudnia 2021.

2021.11.08_ogloszenie_NWZ_Zarzad_Strategy_Forge.pdf



Formularz kontaktowy

 
 _  _  _____  _  _  ____ 
 | \ | | / ____| | | | | / __ \ 
 | \| | | |   | |__| | | | | |
 | . ` | | |   | __ | | | | |
 | |\ | | |____ | | | | | |__| |
 |_| \_| \_____| |_| |_| \___\_\
                  
                  

Lokalizacja