STRATEGY FORGE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 9542821399 Numer KRS: 0000871039 Właściwy Sąd: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał zakładowy: 117 000,00 ZŁ opłacony w całości

STRATEGY FORGE S.A.

Adres:

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

Adres korespondencyjny

STRATEGY FORGE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: ul. Ceglana 4

40-514 Katowice

Ogłoszenia

Zarząd Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000871039) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 5 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 października 2021 r.:

2021.09.07_ogłoszenie_ZWZ_Zarząd_Strategy_Forge.pdf

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Strategy Forge S.A. na dzień 9 grudnia 2021.

2021.11.08_ogloszenie_NWZ_Zarzad_Strategy_Forge.pdfFormularz kontaktowy

 
 ______  _____  _____ __     __
 |___ / / ____| / ____| \ \    / /
  / / | |   | (___  \ \ /\ / / 
  / /  | |    \___ \  \ \/ \/ / 
 / /__ | |____  ____) |  \ /\ /  
 /_____| \_____| |_____/   \/ \/  
                     
                     

Lokalizacja